Avslappnad på ett hustak.

Vad är Sagoyoga?

Det är ett sätt att lära sig yoga genom en berättelse. Det kan vara en improviserad berättelse där yogans rörelser vävs in. Sagoyoga kan också skapas med en bilderbok som stöd. Bäst fungerar böcker med mycket djur, eller andra detaljer som man kan härma med kroppen, t.ex. bokstäver. Glöm inte att det är andetaget som skapar yogan.
*Andas in och andas ut.* - Hela vägen ner i magen!

Sagoyoga från våra hjärtan:

När vi lär ut sagoyoga vill vi ge inblick i nya världar, skapa upplevelser i fantasin och genom detta lära ut verktyg, t.ex. vårt viktiga andetag, att ha nytta av resten av livet.
Vi tycker om att skapa egna berättelser, men Ibland inspireras vi av andras berättelser som till exempel Elsa Beskows sagovärld. Vi tycker också om att skapa fantasivärldar genom bilder. Dessa bilder finns med i bakgrunden när sagoyogan berättas, en animation eller ett inspirationskort att få med sig hem t.ex.

Boka:

Sagoyoga kan bokas som en föreställning där barnen medverkar. Från 3 år. Vi är mycket på bibliotek, men det går även bra att boka oss till andra platser. Hela Skåne och en bit upp i södra Sverige fungerar fint för dagsbokning.
Välkommen att kontakta oss! post@sagoyoga.se

© Sagoyoga 2022. Etbl 2011.